ภาพบรรยากาศพิธีเปิด นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563