คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ “Friendly Design Awards 2022”