Call for applications: โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 2023 (onsite)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 2023 (onsite)

 

รายละเอียด:

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ (ไม่รวมระยะเวลาเดินทางและกักตัว)

 • 1 เทอม เลือก Spring Semester (5 เดือน) ระหว่าง 1 เมษายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566
 • 2 เทอม (11 เดือน) ระหว่าง 1 เมษายน 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2567

 

หลักสูตรที่เปิดรับในรอบนี้

 1. FrontierLab – iExPO (เหมาะสำหรับนักศึกษา ป.โท ป. เอก ที่ไปทำวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโอซากะ)
 2. OUSSEP (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี) ลงได้เฉพาะวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักศึกษาปริญญาตรีปี 2-4 ในหลักสูตร 4 ปี หรือ ปี 2-5 ในหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาระดับ ป.โท – ป. เอก ที่ ศึกษามาแล้ว 6 เดือนขึ้นไป (และต้องเหลือระยะเวลาให้มาจบการศึกษาที่ มช.)

2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3. ผลคะแนนภาษาภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80+/IELTS 6.0/CEFR B2 หรือผลคะแนนที่ได้จากสถาบันภาษา เช่น CMU e-pro, CMU E tegs สำหรับผู้สมัครหลักสูตร FrontierLab/OUSSEP

หรือ ผลคะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT N1 or N2 for iExPO Japanese-based program

 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. Academic Transcript (ทรานสคริปต์ภาษาอังกฤษ ขอได้ที่เคาท์เตอร์เซอร์วิส สำนักทะเบียนฯ)

2. Academic reference letter (One page of A4 paper in English or Japanese from a faculty member of his/her home university in the student’s major)
หนังสือแนะนำหนังนักศึกษาจากอาจารย์ในเมเจอร์เป็นภาษาอังกฤษ – เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่มีแบบฟอร์มตายตัว ในท้ายจดหมายอาจารย์ต้องลงนาม ใส่ชื่อตำแน่งวิชาการและอีเมลติดต่อ

3. Copy of passport (สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูป)

4. Copy of language proficiency test (สำเนาผลคะแนนภาษา)

5. เรียงความภาษาอังกฤษสองเรื่อง (ไม่กำหนดความยาว)

5.1 Statement of Purpose: เหตุผลที่สมัคร

5.2 Career Goal: ความคาดหวัง-เป้าหมายของอาชีพในอนาคต

 

ค่าใช้จ่ายที่ทราบแน่ชัด

 1. ค่าประกันที่ต้องจ่ายกับมหาวิทลัยโอซากะ 10,000 เยน / เทอม หรือ 15,000 เยน / ปี
 2. ค่าประกันสุขภาพ (จ่ายให้กับระบบสาธารณสุขกลางของญี่ปุ่น) เดือนละ 2,000 – 3,000 เยน
 3. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันประมาณ เดือนละ 80,000 เยน

 

อ่านรายละเอียดของโครงการฉบับเต็ม (https://cmu.to/79BVx)

 1. OsakaU_Factsheet
 2. Application Guide for Students

 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ ส่งเอกสารการสมัครมาที่พี่วิ หน่วยวิเทศฯ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565

*แจ้งนัดหมายมาทางเพจก่อน*

*นักศึกษาที่สนใจสามารถ Inbox และขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารการสมัครได้*

 

หมายเหตุ:

 

 1. ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่ากักตัว ค่าอาหาร ค่าที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการ ค่าประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่าลาพักการศึกษาที่ มช. ฯลฯ
 2. นักศึกษาสามารถยื่นขอทุนสนับสนุนจาก JASSO หรือ มหาวิทยาลัยโอซากะได้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของทางญี่ปุ่น
 3. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบให้เกิดการเลื่อนหรือยกเลิกการจัดโครงการฯ

 

 

————————————————————————

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

Facebook: https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE

โทร. 053944829