บริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

(สำหรับอาจารย์)

  • สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว. มช.) ประชาสัมพันธ์โครงการบริการแปลภาษาและการตรวจเนื้อหาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  • ผู้ประสงค์ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการสนับสนุน โปรดดำเนินการดังนี้
  1. ยื่นเอกสารออนไลน์ที่ลิงก์ https://cmu.to/wrs6a
  2. จัดส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุด ผ่านภาควิชา มายัง งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2565 (ก่อน 16.30 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
  • รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SDGs และ keyphrases ที่ https://cmu.to/2r0nT

 

 

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 053-944829

อีเมล research.fofa@cmu.ac.th