ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการ

ทุนอุดหนุนวิจัยฯ คณะวิจิตรศิลป์ ปีงบประมาณ 2566

 

  • เปิดรับจำนวน 5 ทุนๆ ละไม่เกิน 90,000 บาท
  • ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี
.
  • ผู้ประสงค์สมัครรับทุนฯ โปรดดำเนินการดังนี้
  1. จัดส่งข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด
  2. ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ (Word) มายังอีเมล research.fofa@cmu.ac.th
  3. แนบหนังสือรับรองของหัวหน้าโครงการ 1 ชุด
*โปรดจัดส่งเอกสาร ผ่านภาควิชามายัง งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ศุกร์ 2 ก.ย. 65*
.
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม / รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/fofa-funds2023
———————–
งานบริหารงานวิจัยฯ
โทร 0-539-4482