ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการประกวดศิลปะและการออกแบบ ล้านนาร่วมสมัย ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะผลิตสื่อ