คณะวิจิตรศิลป์ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก Birmingham City University, UK

คณะวิจิตรศิลป์ร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก Birmingham City University, UK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Robert Hurlbutt, Head of International Recruitment จาก Birmingham City University, UK
ในโอกาสที่มาปรึกษาหารือการจัดทำหลักสูตรร่วม 2+2 หรือ 3+1 และการทำวิจัยร่วมกันในสาขาดังนี้

Art, Design, Media (ADM) Computing, Engineering and Built Environment (CEBE), Health Education, Life Science (HELS), Business Laws and Social Sciences

ณ ห้องประชุมอาวุธ ศรีศุกรี สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โดยในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใจรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ได้ร่วมให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือที่เกี่ยวข้องด้านหลักสูตร Art, Design, Media (ADM) ด้วย

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย จากกองวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่