คณะวิจิตรศิลป์ เปิดรับทุนวิจัย/ ทุนหนังสือ-ตำราปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) 3 ประเภท

คณะวิจิตรศิลป์ เปิดรับทุนปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) 3 ประเภท

ได้แก่
  1. **ทุนวิจัยโครงการเดี่ยว **จำนวน 2 ทุนๆ ละไม่เกิน 80,000 บาท
  2. **ทุนวิจัยโครงการชุด **จำนวน 1 ทุน ไม่เกิน 170,000 บาท
  3. ทุนตำรา/หนังสือ จำนวน 1 ทุน (สนับสนุนตามระดับคุณภาพผลงาน)
.
  • ผู้ประสงค์ขอรับทุนทั้ง 3 ประเภท โปรดยื่นเอกสารผ่านภาควิชา
มายัง งานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 31 พ.ค. 65

 

 

ติดต่อสอบถาม:

งานบริหารงานวิจัยฯ
โทร.44829