ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาต่างชาติ Indian Institute of Technology Kanpur ประเทศอินเดีย

Office of International Relations, Indian Institute of Technology Kanpur ประเทศอินเดีย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ประจำปีการศึกษา 2024-2025
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/13Ct7J9jByUBwl_rSbWYu3saf2YH8JbtS?usp=sharing

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ oir@iitk.ac.in