คณะวิจิตรศิลป์ต้อนรับอาจารย์จาก Kathmandu University เนปาล

คณะวิจิตรศิลป์ต้อนรับอาจารย์จาก Kathmandu University เนปาล

 

ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะวิจิตรศิลป์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. รงคกร อนันตศานต์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ให้การต้อนรับ Professor Mike Krajniak อาจารย์ประจำ School of Arts, Kathmandu University ประเทศเนปาล

ในโอกาสเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะและการออกแบบระหว่างสถาบัน

โดยมุ่งเน้นสถาบันที่มีการสอนศิลปะร่วมสมัยควบคู่กับการรักษาเทคนิคและกระบวนการดั้งเดิม

ในโอกาสนี้ คณะวิจิตรศิลป์ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง และหารือถึงความเป็นไปได้ถึงความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต