ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship 2023)

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship 2023)

 

 

 

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship 2023)
สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกอบด้วย
1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มิถุนายน 2565)
2. ทุนนักศึกษาวิจัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 6 มิถุนายน 2565)
3. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)
4. ทุนนักศึกษาวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ (ปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2565)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดทุน วิธีการสมัคร เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html
หรือ โทร. 052-012-500 ต่อ 190 (ในวันและเวลาทำการ) และสมัครได้โดยตรงด้วยตัวเองภายในวันที่กำหนด

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มา ณ ที่นี้