รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Okinawa Prefectural University of Arts ประเทศญี่ปุ่น ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง 2022

ดาวน์โหลด: OPUA successfull app Fall 2022

 

ติดต่อ

หน่วยวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053944829

https://www.facebook.com/FOFACMUINTEROFFICE