โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มช. ประจำปี 2565 เริ่มลงทะเบียน 11 ส.ค. 65 (10.00 น.)

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน มช. ประจำปี 2565

  • อบรมในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
  • เวลา 8.30 -16.30 น.
  • การอบรมฯ รูปแบบออนไซต์ (โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ต เชียงใหม่)
  • ท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรม สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 65 (เวลา 10.00 น.)
  • https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUBGAxRfPxXmXajZ979Tn_4hTh4YqV4e92Xq5DdTZzp80nSA/closedform
  • การอบรมฯ รับจำนวนจำกัด (150 ท่านเท่านั้น)

 

 

 

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

คณะวิจิตรศิลป์

โทร. 44829