สรุปช่วงเวลาการเปิดรับทุนวิจัย (ทุนภายใน-ภายนอก) ปี พศ. 2564 – 2565

งานบริหารงานวิจัยฯ ได้สรุปช่วงเวลา (Timeline) การเปิดรับทุนวิจัย (ทุนภายใน-ภายนอก) ปี พศ. 2564 – 2565 รายละเอียดดังไฟล์แนบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในปีต่อๆ ไป
.
          ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม / ข่าวสารการรับทุน ผ่านเว็บไซต์หลักของแหล่งทุนดังนี้
           1. ทุนคณะวิจิตรศิลป์ >> https://www.finearts.cmu.ac.th/research/
           2. ทุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผ่าน สบว. มช.) >> https://ora.oou.cmu.ac.th/
           3. ทุนภายนอก (ผ่านระบบ NRIIS) >> https://nriis.go.th/
.
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF >> 2565-Timeline-ResearchFund
หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ที่แนบมาพร้อมนี้ ได้เชื่อมลิงก์ไปยังประกาศทุน / เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว