เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

#ทุนวิจัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

-งบประมาณ 100,000 – 150,000 บาท
-ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี

-อาจารย์สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุน โปรดดำเนินการดังนี้

1) ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ทาง Google Form
ตามลิ้งค์เว็บ https://cmu.to/9aIib หรือ QR Code ดังแนบ
ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565

2) จัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
ผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ
ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2565 (ก่อน 16.30 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนต่อไป

อ่านประกาศฉบับเต็มและดาวน์โหลดเอกสารที่
https://cmu.to/ae1GX

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
คณะวิจิตรศิลป์
โทร. 053944829
email: research.fofa@cmu.ac.th