Home

ผลงานทางศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์

รวมผลงานเหล่าคณาจารย์ นักศึกษา เผยแพร่ความเป็นเอกลักษณ์

หอศิลป์ฯ มช. | Time Mind Art Thesis Exhibition 2020
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ 2020 Thailand – Los Angeles
กิจกรรม workshop สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ฯ
คณะวิจิตรศิลป์ มช. ตกแต่งภูมิทัศน์ด้านหน้าคณะใหม่
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | Painting 32
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการศิลปะ “การเดินทาง JOURNEY”
พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2562
รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562
นิทรรศการศิลปะ นศ. สาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์
พิธียกขั้นตั้งไหว้ครู คณะวิจิตรศิลป์ ประจำปี 2562
previous arrow
next arrow
Slider
นิทรรศการ“WHAT A WONDERFUL WORLD “
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | นิทรรศการ The Sense by two Artist
ห้องแสดงงานคณะฯ | นิทรรศการ 2020 Thailand – Los Angeles
กิจกรรม workshop สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ฯ
คณะวิจิตรศิลป์ มช. ตกแต่งภูมิทัศน์ด้านหน้าคณะใหม่
♬ บทเพลงเฉลิมฉลอง 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | Painting 32
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วจศ. มช. และ ม.UMCS ประเทศโปแลนด์
พิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมสัญจร ประจำปี 2562
รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวสารคณะวิจิตรศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ข่าวสารสาขาวิชา


Showing: newest 3 posts , 5 words, all categories.

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

ข่าวรับสมัครงาน