ข้อมูลสำหรับบุคลากร

ระบบลงเวลาปฏิบัติงาน Work-from-Home

แบบบันทึกการปฏิบัติงานที่บ้าน Work-from-Homeicon_click


ระบบบันทึกปฏิทินการประชุมของคณะผู้บริหารicon_click


การขอใช้ยานพาหนะ |ค่าน้ำมันน้ำมัน| ตารางการใช้รถ | แบบฟอร์มขอใช้รถicon_click


แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ | แบบฟอร์มงานบริการต่าง ๆ | แบบฟอร์มขอผลิตสื่อicon_click

แบบฟอร์มการขอใช้บริการงานเทคโนโลยีicon_click


การวิเคราะห์สภาพองค์กร (SWOT ANALYSIS) คณะวิจิตรศิลป์icon_click


ระบบสารสนเทศ


เอกสารค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน และค่าตอบแทนบุตรพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ


เอกสารเอกสารดาวน์โหลด