เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานบริหารงานวิจัย (สบว. มช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 5 แผนงาน) โดยโครงการที่เสนอขอต้องเป็นลักษณะโครงการชุด (ประกอบด้วยโครงการย่อยอย่างน้อย 2 โครงการ)

งบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท / 1 ชุด / 1 ปี

 

ผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนฯ โปรดดำเนินการดังนี้

  1. หัวหน้าโครงการชุด ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ผ่านทางอีเมลของแผนงานที่เลือก ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 (ก่อน 16.30 น.)
  2. หัวหน้าโครงการชุด จัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมแนบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง จํานวน 1 ชุด ผ่านภาควิชา มายังงานบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 (ก่อน 16.30 น.) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย – แบบฟอร์ม – ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ได้ตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

01-ประกาศเปิดรับทุน

02-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ[FF_2567] Final Ver.01

02-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ[FF_2567] Final Ver.01

03-แบบฟอร์มแตกตัวคูณข้อเสนอโครงการ

04-PDF ชี้แจงทุนวิจัย FF67 ประชุมชี้แจง Final Version V01