มติที่ประชุม

กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะวิจิตรศิลป์ ปี 2567 (คลิกดาวน์โหลด)

สรุปมติที่ประชุม

2567

2566

2565

2564

2563

2562

2561

2560